Barnbibliotek och intellektuella funktionsnedsättningar

Syftet med projektet är att skapa en handledning för de som vill arbeta med att tillgängliggöra barn- och ungdomslitteratur för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Grunden till handledningstexten ska vara en sammanställning av den forskning som gjorts internationellt inom ämnet, men också baserad på vad målgruppen själva, deras föräldrar och pedagoger menar behövs för att öka tillgängligheten till litteratur och biblioteksrummet.