Banbrytande nya färgämnen för hållbar och vattenfri reaktiv infärgning av material i superkritisk koldioxid

Majoriteten av processerna för infärgning sker i dag i vattenlösning, vilket medför stora problem med separation av färgämnen, biprodukter och annat kemiskt avfall. Orenat vatten släpps rakt ut i miljön, med stora miljö- och hälsorisker som följd. Detta projekt har som mål att utveckla en kraftigt förbättrad och mer miljövänlig metod för infärgning av biofibrer, t ex bomull. Metoden innefattar att superkritisk koldioxid (scCO2) används som lösningsmedel i ett slutet system.