Automatiserad insulindosering till individer med Typ 1 diabetes

Personer med Typ 1 diabetes saknar hormonet insulin. Insulin är livsnödvändigt för att kroppens celler ska få energi och metabola processer ska kunna fortlöpa. Insulin måste därför tillföras dagligen genom multipla injektioner eller insulinpump. Självreglerande pumpar, så kallad artificial pankreas, finns ännu inte på marknaden. I detta unika samarbete med civilingenjörer inom reglerteknik och datavetenskap samt en klinisk diabetesmottagning med patienter som har typ 1 diabetes, är avsikten att konstruera en förbindelse mellan glukosmätare och insulinpump så att regleringen sker automatiskt. Det slutliga målet med forskningen är att utveckla en automatisk insulinpump. Kan man påvisa en slutanvändarnytta för patienter med typ 1 diabetes genom att reducera antalet farliga höga eller låga glukosvärden genom att tillföra bättre kunskap om hur dagliga beteenden (fysisk aktivitet, stress, sömn, puls, mat) kan påverka den individuella insulindoseringsplanen?