Att möta människor över gränserna

Skånes Jakthorn spelar både traditionell och nyskriven ensemblemusik för Fürstplesshorn och Parforcehorn. Skånes Jakthorn avser att fortsätta utveckla föreningens verksamhet i Sten K:s anda, där, med hans egna ord, ”kultur får människor att mötas över gränserna”. Syftet är att bevara, uppmärksamma och levandegöra traditionell skåneländsk jakthornsmusik.