Återetablera Lunds Vokalensemble som en av Sveriges främsta körer

Syftet med satsningen är att fortsätta utveckla Lunds Vokalensemble till en kör på allra högsta nivå för att kunna matcha dirigenten Martins Arpåkers kapacitet som dirigent. För en ung dirigent med framtiden för sig är det långt ifrån självklart att stanna i Skåne. I förlängningen ger satsningen en möjlighet att behålla Martin Arpåker som en positiv musikalisk kraft i regionen, till gagn inte bara för kören, utan för det skånska musiklivet i stort.