Återbruket Mobilia

Återbruket är en verksamhet med syfte att främja återbruk och företagande genom hållbart skapande. Här återbrukas och återvinns material och saker som med kreativitet och nytänkande får nytt liv och syfte och därmed bidrar till en cirkulär ekonomi. Fokus ligger på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Verksamheten är uppbyggd som en galleria och innehåller ett tiotal butiker med möjlighet för fler.