ARTIST in RESIDENCE på Musikhögskolan i Malmö

En viktig del för Musikhögskolan i Malmö är att få impulser utifrån i form av gästlärare/musiker som kompletterar den utbildning skolans anställda lärare ger. ”Artist in Residence” (AiR), ger en möjlighet att engagera gästlärare/artister/musiker under längre tid. Syftet är att ge de deltagande c:a fyrtio jazzstudenterna en högkvalitativ konstnärlig inspiration. Att visa upp Musikhögskolan för en bredare publik är ett annat syfte och slutligen är konserterna en del av rekryteringsarbetet för unga musiker som överväger att söka till Musikhögskolan utbildningar.