Arabian Baroque

Projektet har två huvudsakliga syften. Det första är att sammanföra musiker från olika kulturer och musikaliska bakgrunder och låta musiken medla mellan förr och nu genom kreativt utforskande av olika typer av tidig musik och befintliga musiktraditioner. Det andra syftet är att öppna för samtal med unga människor angående kulturell identitet och samhörighet över gränserna förr och nu. Detta sker genom att bjuda in gymnasieungdomar till våra konserter som följs upp med tid för samtal kring det upplevda med musiker och sakkunniga inom området.