Ansökan om stöd till projektet ”Bryt ytan – för barn och unga med funktionsnedsättning

Målen med projektet är att tillgängliggöra och tillhandahålla anpassade metoder och pedagogiska verktyg och miljöer för barn och unga med funktionsnedsättningar samt genomföra marinpedagogiska program för barn och unga med funktionsnedsättning under den fria tiden såväl som under skoltid. Projektet riktar sig till cirka 150 barn och unga med olika funktionsnedsättningar i särskolor, daglig verksamhet och handikappföreningar i Malmö.