Anrikning av bakterier och biopartiklar med akustofores

Projektet syftar till att, genom ett tvärvetenskapligt angreppsätt, avsevärt förkorta analystiderna av sjukdomsspridande bakterier inom medicinsk diagnostik och vattenrening genom att möjliggöra snabb anrikning av bakterierna med hjälp av mikrofluidik och ultraljud så att bakterierna snabbare kan detekteras.