Ännu mer gratis mattehjälp till Skåne

Matematik är grunden till allt. Förståelsen för matematik är grundbulten i dagens högteknologiska samhälle. Sverige lider idag stor brist på ingenjörer, programmerare och personer som kan undervisa i matematik och vi behöver med andra ord fler människor som är duktiga i ämnet. Mattecentrum erbjuder stöd till alla som vill ha hjälp med matten. Oberoende av socioekonomisk bakgrund, ålder eller kön ska alla ha lika förutsättningar att lära sig matematik.