Animus Heart Platform

Syftet med projektet är att göra smarta hem tillgängligt för alla. Nyttan med all hemelektronik har fram till idag endast sträckt sig till en existentiell nivå men den här lösningen ger hemelektroniken ett större syfte. Hemelektroniken ska kommunicera i hemmet. Då skapas nya lösningar som löser specifika problem. Hemmet kan även som en egen enhet kommunicera med tjänsteleverantörer för att snabbt åtgärda akuta problem som inbrott, vattenläckor osv.