Änder i huvudet

Projektet föreslår ett nytt begreppsmässigt ramverk för att i datorprogramvara representera individuella reaktiva och reflektiva beteenden. Härigenom möts den typ av problematik som uppstår vid användning av ANN, där dessa nätverk bidrar till reaktiva beslut, men saknar stöd för avvikande reflektiva beslut. Den föreslagna begreppsapparaten fyller gapet mellan dessa båda aspekter och bidrar till nya lösningsmöjligheter med användbarhet inom akademiska problemområden, likaväl som industriella.