Alnarpsliv (boken om Alnarp)

Alnarp är en bebyggelse i Lomma socken i Lomma kommun i Skåne, som bland annat är en av Sveriges lantbruksuniversitets campusorter. Här finns också parker öppna för allmänheten, trädgårdar för rehabilitering och Skånes lantbruksmuseum. Den vackra egendomen Alnarps historia är känd ända sedan 1314. Under den danska tiden tillhörde egendomen olika adelssläkter. När Skåne blir svenskt 1658 förlänas Alnarp till riksmarskalken Gabriel Gabrielsson Oxenstierna. Syftet med boken är att bevara, sammanställa och tillgängliggöra den historiska forskning, dokumentation och personliga vittnesmål som finns om Alnarp i Skåne.