Allt hänger ihop

Syftet med projektet är att informera om naturens tjänster på ett pedagogiskt och lärorikt sött. Filmen inspirerar skolor att jobba ämnesintegrerat. Motivation är en viktig nyckel till elevers skolframgång. Ett digitalt undervisningsmaterial kan vara en metod för att öka elevernas intresse och inspirera till egna projekt. Resultatet skapar ringar på vattnet så att det digitala undervisningsmaterialet kan spridas vidare till andra lärare och verksamheter.