AiDA – en ny teknik för diagnos av KOL

Lungsjukdomen KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Av de drygt 200 miljoner människor som lider av KOL dör 3 miljoner årligen. Den diagnosmetod som är mest specifik för lungemfysem är datortomografi (skiktröntgen) – en kostsam mätning som kräver ett separat sjukhusbesök och röntgenstrålning för patienten. Det nya prototypinstrumentet för att diagnostisera lungemfysem går under namnet Airspace Dimension Assessment (AiDA). Varje AiDA-mätning tar cirka 1 min. och kostnaden är en bråkdel av den för datortomografi. Handhavandet av instrumentet är så enkelt att det räcker med en timmes utbildning för att kunna utföra undersökningar. Dessutom har det visat sig att AiDA-mätningarna ger en ovanligt hög precision och repeterbarhet