Active Mama – ett nytt bäckenbälte i kombination med TENS för gravida med bäckensmärta

Active Mama – ett nytt bäckenbälte för gravida med bäckensmärta, i ett aktivt smärtlindringskoncept. Hela 20 % av alla gravida kvinnor världen över drabbas av foglossning eller bäckensmärta. Bara i Sverige drabbas över 19 000 kvinnor årligen och för kvinnorna innebär det ofta oförmåga att arbeta med sjukskrivning och försämrad livskvalitet som följd. Målet är att tillverka bältet, att kunna ta fram och utveckla innehållet i en app och kombinera med en TENS. Med kombinationen fysioterapi och industridesign skapas ett nytt bäckenbälte för denna utsatta patientgrupp samtidigt som invanda mönster bryts från passivitet och sjukskrivning till aktivitet och förbättrad livskvalitet.