100 sociala innovationer

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Det finns stort behov att förklara vad som menas med social innovation och vilken roll sociala innovationer spelar och kan spela i vårt samhälle idag och i framtiden. Genom att lyfta fram historier och konkreta exempel såväl stora breda samverkansprojekt som enskilda innovatörsprojekt, belyses bredden i och möjligheterna med social innovation. På så vis hittas, identifieras och lyfts de sociala innovationer av idag fram som har potential att bli morgondagens stora sociala innovationer.