We Have A Dream

Projektet vill väcka engagemang hos unga och inspirera dem att utveckla handlingskraft och ledarskap. Med hjälp av bildens kraft och fängslande berättelser lyfta fram starka och modiga förebilder.