Vi måste rädda så många vi kan – historien om Syklubben

Under hösten 1943 flydde fler än 7000 judar från det ockuperade Danmark till det neutrala Sverige via Öresund. Deras flykt blev möjlig tack vare flyktorganisationer och motståndsgrupper, som satte sig upp mot nazismens förföljelse av danskarnas judiska vänner och bekanta. En av grupperna som gjorde en insats var Syklubben, vilken bestod av danska poliser i sammanslutning med en grupp svenska män från Helsingborg. Tillsammans räddade de 1400 människor. De enda regler de satte upp var: Vi ska inte tjäna en enda krona på vår verksamhet och – Vi måste rädda så många vi kan.