Vi har fått in mer än 50 ansökningar!

Vi har fått in mer än 50 ansökningar! Det är något flera ansökningar inom Entreprenörskap, men annars är fördelningen mellan områdena ganska jämn. Det återstår tre veckor av ansökningstiden. Stipendierna delas ut i mitten av november.