Connect Skånes årsstämma

Den 24 april deltog Sten K Johnsons Stiftelse i Connect Skånes årsstämma. Den välbesökta stämman gav många tillfällen att diskutera idéer med eventuellt blivande stipendiater. Ansökningarna har nu börjat komma in och är ganska jämt fördelade mellan de olika områdena. Ansökningstiden går ut den 31 maj och stipendierna delas ut i mitten av november.