Vi byggde ett kollektivhus!

I ett unikt samarbete med Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) har den ideella föreningen Kollektivhus i Malmös (KiM) medlemmar fått vara med och ta fram ett nytt, modernt och energieffektivt hus i norra Sofielund. Syftet är att skriva en bok för är att visa upp och sprida ett mycket lärorikt och inspirerande exempel. Att kunna välja ett boende med ökad grad av gemenskap och samarbete har allt från sociala och demografiska till miljömässiga och hushållsekonomiska skäl.