Vem har tagit reda på det? Samtal om naturvetenskap i förskolan

Målet är att den planerade boken ska utgöra ett lättillgängligt inspirationsmaterial som kan användas av förskollärare och inom förskollärarutbildning i hela landet. Intentionen är att boken ska fungera som stöd vid planering och genomförande av en förändrad naturvetenskap för förskolan som breddar och utmanar stereotypa bilder av naturvetenskap och forskare och får fler barn (från olika grupper) att känna att naturvetenskap är relevant för dem.