Vad alla bör veta om vetenskap

Skollagen säger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Vetenskapligt förhållningssätt framhålls i styrdokumenten för de flesta ämnen. Genom intervjuer med bland annat företrädare för olika skolämnen och forskningsområden förtydligas vad som kan och bör innefattas i ”vetenskaplig allmänbildning” och en helhetsmodell skisseras för att visa hur särskilt gymnasieskolan kan bidra till att den vetenskapliga allmänbildningen kan höjas avsevärt. Intresset för forskning skulle då öka i samhället. Avgörande är skolan vars undervisning idag är alltför fragmenterad ifråga om att erbjuda insikt i vetenskapliga frågor. Mer kan också göras för att, genom det så kallade gymnasiearbetet, öka elevernas vetenskapliga insikter. Genom detta projekt skapas ett intresse bland beslutsfattare och påverkare att åstadkomma förändringar i skolan som på sikt leder till ökad vetenskaplig allmänbildning i samhället.