Utveckling och patentansökan av ny läkemedelskandidat mot blodförgiftning

Sepsis (blodförgiftning) är en allvarlig sjukdom mot vilken det inte finns några godkända läkemedel. Syftet med att genomföra detta projekt är att göra det möjligt att utvärdera protein p33 som ett nytt läkemedel mot sepsis. Planen är att söka patent på protein p33 samt göra kompletterande studier för att kunna möjliggöra en kommersiell utveckling av substansen till ett framtida läkemedel.