Utveckling av nya strålskyddsglasögon inom tandvården

Att förbättra arbetsmiljön för all tandvårdspersonal i Sverige men förhoppningsvis inom hela världen då det i nuläget inte finns några bra skyddsglasögon för uv och blåttljus inom yrket. Enligt studier löper vi stora risker att utveckla flera olika kroniska ögonsjukdomar om vi inte använder oss utav ordentliga skyddsglasögon.