Utveckling av ny antidiabetes-behandling

Typ 1 diabetes (T1D) är en autoimmun sjukdom där aktivering av immunsystemet leder till att de celler i bukspottkörteln som producerar insulin förstörs. Projektet syftar till att utveckla ett läkemedel som kan kraftigt minska risken för hypo/hyperglykemi och följdsjukdomar, ett peptidläkemedel som ska hjälpa stabilisering av blodglukosnivåer hos T1D patienterna. Patienterna kommer att få ett bättre liv genom att deras fysiska och psykiska hälsa kan förbättras.