Utveckling av ett DNA-baserat diagnostiskt test för tidig detektion av äggstockscancer

Äggstockscancer är den främsta orsaken till dödsfall från gynekologiska maligniteter i västvärlden. Målet med studien är att utveckla ett icke-invasivt diagnostiskt test för pre-symptomatisk diagnos av ovariecancer. Tidig upptäckt skulle ha en djupgående inverkan på överlevnaden, vilket möjliggör kurativ behandling för dessa patienter. Att uppnå främst botemedel (efter endast operationen) skulle i hög grad minimera användningen av cytostatika, vilket begränsar biverkningarna och också minskar kostnaderna för hälso- och sjukvården.