Utveckling av en ny vaccinplattform för individanpassad cancerbehandling

Cancerbehandling har aldrig varit bättre än den är idag. Det medför också att det idag lever fler människor än någonsin med en utläkt eller bortopererad cancer. Tyvärr innebär det ofta en livslång risk för återfall. Individanpassade cancervaccin skulle kunna minska den risken för många miljoner människor globalt sett. För en annan grupp patienter, där befintliga behandlingsmöjligheter är otillräckliga, kan cancervaccin kombinerat med befintlig immunterapi utgöra en helt ny behandlingsmöjlighet.