Utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning

Skapa förutsättningar för ett förbättrat utvecklingsarbete beträffande skådespelare med intellektuell funktionsnedsättnings sceniska och konstnärliga kvalitet. Ge regissörer, lärare och pedagoger verktyg att leda sådant utvecklingsarbete. Sprida den kunskap om skådespelaren med IFs arbete som genererats när Moomsteatern i Malmö gått från studiecirkel till professionell teater.