Uppstart – kunskapscentrum för mångfald

För att samla den kunskap och erfarenhet som Xenofilia har fått med arbetet av ”Kryddor från Rosengård” satsas nu på att skapa ett kunskapscentrum för mångfald i Rosengård. Xenofilia kommer 2013/2014 flytta in i huset Botildenborg som kommer bli ett hus fyllt med olika aktiviteter som kretsar kring mat, mångfald, sociala innovationer och utbildning. Hjärtat i Botildenborg kommer att vara ett undervisningskök för utveckling av ”Kryddor från Rosengårds” olika tjänster.