Turning Waste Feathers into a Valuable Protein Source

Proteinhydrolysat som härrör från biprodukter från fjäderfäindustrin som fjäderavfall används idag som organiska gödningsmedel, djurmat och näring inom vattenbruksindustrin. Det finns ett behov av att hantera en växande mängd kycklingfjäderavfall som en potentiell källa till proteinhydrolysat. Projektet syftar till, i samarbetwe med Ingelsta Kalkon, att skala upp produktionen av Bioextrax fjäderhydrolysteknik och att tillhandahålla prover av foderrediens till två europeiska foderproducenter för att genomföra undersökningar om ätbarhet.