Tidigare stipendiater

En vecka kvar…..

Nu är det precis en vecka kvar av årets ansökningsperiod!

Vi stänger den 16/2 kl 15:00, vänta inte till sista minuten, fram till sista dagarna finns jag tillgänglig per telefon och mail för att hjälpa till med frågor mm!

Ser fram emot många spännande ansökningar – Lycka till:-)

Reportagebok om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

”Min storebror ser ut som en riktig tonåring men inuti är han mycket mindre än mig.”
Maja, 8 år

Mitt projekt handlar om att skriva en reportagebok om hur det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning. Dessa syskon kallas ibland för skuggsyskon eftersom de kan hamna i skuggan av syskonet med funktionsnedsättning. Med den här reportageboken vill jag istället sätta strålkastarna på syskonen och lyfta deras berättelser.

Kristina Hedlund

Snart öppet för ansökningar!

God fortsättning på 2023!

Om precis en vecka öppnar vi årets ansökningsperiod som är mellan den 19/1 kl 15:00 och den 16/2 kl 15:00.

Vi ser fram emot många spännande ansökningar.

Lycka till!

 

 

Litteratur
2022

Reportagebok om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Kristina Hedlund

Målet med mitt projekt är att ge ut en reportagebok som har fokus på funkissyskon. I boken kommer det att finnas intervjuer med både barn- och vuxensyskon, anhöriga samt personer som möter funkissyskon i sin profession. Reportage, citat och reflektioner kommer blandas med tips och fakta. Målgruppen för reportageboken är självklart funkissyskon och deras anhöriga men också alla som i sin profession eller på annat sätt möter funkissyskon.

Litteratur
2022

Utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning – tryckstöd

Kjell Stjernholm

En utgivning av boken om att utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning på ett etablerat facklitteraturförlag ökar chansen till både större och rätt spridning. Den blir lättare upptäckt av bibliotek och utbildningsinstitutioner, och vi når en högre kvalitet på själva bokproduktionen än vid egenutgivning. Boken ska fylla det tomrum som finns i hur en ska arbeta för att möjliggöra en övergång till ett yrkesliv för skådespelartalanger med intellektuell funktionsnedsättning.

Litteratur
2022

Spidda tankar och sammanvävd intelligens. Ansökan om medel för att färdigställa bokmanus.

Anna Jobér

Ett mål med boken är att ge en breddad bild av vad intelligens kan vara där fler förmågor och i det längre fler perspektivet kan inkluderas. Förhoppningsvis breddar boken synen på hur vi tillsammans kan lösa komplexa frågor och problem där så många som möjligt är involverade så att vi tillsammans med andra människor, maskiner, bläckfiskar, bakterier eller vad det nu kan vara kan finna alternativa vägar som öppnar för nya världar.

Litteratur
2022

”Neo-Latin and Humanist Greek Poetry in the Baltic Region”

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Syftet är att inventera, tillgängliggöra och sprida dikter som människor kring Östersjön skrev på latin och grekiska under 300 år. Många av dessa dikter har aldrig getts ut, andra finns i svårtillgängliga utgåvor från 1600- och 1700-talen. Ytterligare ett syfte är att presentera våra dikter från Sverige i en större internationell historisk kontext, för att visa hur människorna då rörde sig i östersjöregionen, vilka kontakter de hade med varandra, hur de tänkte, levde och skapade.

Litteratur
2022

Krumelurer, figurer, hus och platser – en bok för barn om Malmö

Sabina Dethorey

Vår bok kommer att stärka barns och ungas tillhörighet till Malmö. Den kommer att öppna dörren till ämnesfält som annars mest är tillgängliga för vuxna. Eftersom vi utgår från konkreta hus och platser i Malmö kommer alla att känna igen sig i åtminstone en del – och resten går lätt att upptäcka och utforska. Via vardagsnära upplevelser inspirerar vi till reflektioner, delar kunskap, ger nyckeln till nya tankevärldar. Vi peppar läsarna att bygga vidare – både på vår bok och på Malmös utveckling.

Litteratur
2022

Stefan Zablocki – en Auschwitz-överlevarens väg till Malmö

Tomasz Sielski

Målet med detta projekt är att publicera en lättläst skönlitterär berättelse där målgruppen ska vara ungdomar i åldrarna fr 13 till 15 år. Novellen ska med framgång kunna bli lektyr och användas av skolan vid undervisning och lärande om Förintelsen. Det sekundära målet är att skapa ett manus som kan leda till en TV-produktion

Entreprenörskap
2022

Programvara som tidseffektiviserar försäljning av begagnade produkter

Minikit AB

Målet är att kunna utveckla och färdigställa en programvara som får ner tidsåtgången per begagnad produkt som företaget hanterar. Målet är att Minikit ska kunna få ner tidsåtgången med 30% och även kunna erbjuda denna programvara till andra (oftast) små nystartade bolag inom second hand som snabbare då kan bli lönsamma.

Entreprenörskap
2022

Vi är Entreprenörer

Möllans Basement

Projektet Vi är Entreprenörer handlar främst om att skapa ett intresse för ungdomar och unga vuxna inom entreprenörskap och en större inblick i hur det är att skapa ett eget varumärke, ålder 17 – 24 år. Vi erbjuder en plattform, utbildning, ett nätverk och inkomstgenerande aktiviteter för en större inblick inom ens egna skyldigheter och rättigheter i samhället för ett steg närmare individens mål. Vi skapar entreprenörer där ungdomar själva håller i rodret och vi är expertisen. Vi kommer dessutom ta tillvara av ungdomarnas kompetens när det gäller, datorkunskap och kreativitet

Entreprenörskap
2022

Qfix – digital plattform för lagning och skötsel av textilier, skor och lädervaror

Qfix AB

Vi vill bidra till en mer hållbar textilkonsumtion genom att underlätta för konsumenter och varumärken att laga och återanvända textilier, och därmed bidra till mål 12 i de globala hållbarhetsmålen. Vidare vill vi även bidra till mål 10 Minskad ojämnliket genom att erbjuda nya arbetstillfällen i Sverige, speciellt till duktiga skräddare som invandrat till Sverige och som i många fall har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Slutligen vill vi bygga en bra tjänst/företag som kan skapa tillväxt.

Entreprenörskap
2022

BarnMat – hjälper familjer till matlust!

Kajsa Lamm

Syftet med projektet är initialt att hjälpa föräldrar till en stabil måltidssituation, från allra första början. Om man som förälder kan överlåta till barnet att bestämma hur mycket och på vilket sätt barnet äter, så kan man också vara trygg med att barnet i de flesta fall får i sig tillräckligt för att växa och utvecklas på ett sunt sätt. Med kunskap och glädje kommer hela familjen längre!

Entreprenörskap
2022

Performing Arts and Communication Skills

Berth Nilsson

Performing Arts and Communication Skills, PACS har som syfte att utveckla en utbildningsverksamhet som är utformad för att hjälpa kulturutövare att möta framtidens utmaningar. Dels som en konkret utformad kursverksamhet på högskolenivå dels som förnyelsearbete av strukturer på en sant gränsöverskridande arena. PACS har ambitionen att skapa ett forum för professionell utveckling när det gäller konstnärligt entreprenörskap, konstnärligt ledarskap och gränsöverskridande konstnärskap.

Entreprenörskap
2022

Växtbaserade järnrika proteinkällor som unika organiska källor till biotillgängligt järn

Ironic AB

Ironic AB erbjuder en unik produkt som består av växtbaserade järnrika proteiner Dessa proteiner avser att behandla och förebygga järnbrist och anemi. Företaget har redan karakteriserat proteinerna och etablerat produktion i stor skala. Inledande experiment med våra proteiner, med hjälp av certifierade cellmodeller som efterliknar järnabsorptionen hos människor, visade på höga nivåer av järnabsorption på en nivå som är jämförbar med de bästa järnrika källorna (kött och bönor). En sådan hög absorption uppnåddes även vid tillsats i livsmedel t.ex. mandelmjölk, ett vanligt växtbaserat livsmedel.

Entreprenörskap
2022

Bladverkstaden is expanding

GJK Bladverkstaden AB

Sammanfattningsvis bygger vår affärside på produktion av mikrogrönt som säljs till restauranger, livsmedelsbutiker och matkasseföretag. Bladverkstaden vill förse restaurangbranschen och dagligvaruhandeln med en närproducerad, näringsrik och vacker produkt. Vi ser en stark trend och efterfrågan av lokalproducerade grönsaker på den svenska marknaden, något som går i linje med våran affärsidé.

Utbildning
2022

Marin Kolonilott

Byalaget på Kivik

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för en småskalig odling för eget bruk genom att anlägga ett kolonilottsområde i havet längs Kiviks kust. Projektet syftar också till att öka havsmedeventenheten och den marina kunskapen genom kurser i marin odling, samt genom att anlägga två informationsplattformar i Kivik och Simrishamn. Kolonilotten i Kivik är den första i Östersjön. Nyttan med kolonilott är att skapa ökad kunskap om och förståelse av den marina miljön, havsmedvetenhet och blå proteiner/ mat.

Utbildning
2022

Läxhjälp i Skåne där det behövs som mest

Stiftelsen Läxhjälpen

Malmö är en stad med stor segregation och med flera särskilt utsatta områden. Vi vill finansiera läxhjälp till elever som går på utsatta skolor i Malmö under läsåret 2022/2023. Varje läxhjälpsgrupp består av 15 elever med svaga betyg som behöver vårt stöd i sina studier. För att finansiera detta i ett läsår så söker vi 180 000 kronor i bidrag. En läxhjälpsgrupp med femton elever på en skola kan göra stor skillnad, inte bara för de elever som väljs ut att delta.

Utbildning
2022

Att bygga rätt – lärande från avancerad teori och verkliga exempel

Henrik Danielsson

Projektet syftar till förbättrad kostnadseffektivitet och säkerhet för framtidens konstruktioner med långa spännvidder, med fokus på träkonstruktioner. Under det senaste året har risker för kollaps orsakade av instabilitetsproblem uppmärksammats för flera stora träbyggnader i Sverige och (minst) en byggnad har kollapsat. Genom utveckling av undervisningsmaterial om instabilitetsfenomen kan kunskapsnivån hos konstruktörer förbättras och därmed kan effektivare och säkrare byggnader utformas.

Utbildning
2022

Open Optics Module

Johan Mauritsson

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för fysikundervisning med digitalt stöd på grund- och gymnasieskolor, men också inledande kurser på universiteten. Optik lämpar sig väldigt bra för onlineundervisning och digitalt stöd och modulerna som vi har utvecklat har potential att förbättra undervisningen och även inspirera fler elever och få dem att intressera sig för fysik.