Tidigare stipendiater

En vecka kvar…..

Nu är det precis en vecka kvar av årets ansökningsperiod!

Vi stänger den 16/2 kl 15:00, vänta inte till sista minuten, fram till sista dagarna finns jag tillgänglig per telefon och mail för att hjälpa till med frågor mm!

Ser fram emot många spännande ansökningar – Lycka till:-)

Ansökningsperiod 2024

Nu är tiden för ansökningperioden 2024 beslutad;

18/1 kl 15:00 till 15/2 kl 15:00.

Lycka till och kontakta mig gärna om något är oklart!

Modell till en ny basutställning om Malmö 1870-idag

Malmö museum ska tillsammans med stadsbyggnadskontorets 3D-verkstad producera en modell, över Malmö, som visualiserar historiska händelser och skeenden. Modellen kommer att vara en del av en ny utställning om Malmös historia på museet. I uppstartsfasen av samarbetsprojektet har museet och 3-D verkstaden varit på flera studiebesök. Bland annat på Köpenhamns museum och Dansk Arkitektur Centre. Och så på 3-D verkstaden såklart! På bilderna syns David Cinthio från Malmö museum och Björn Fröding från 3-D verkstaden.

Gott Nytt År!

Det nya året börjar med att du kan ansöka om ett av våra stipendium för 2024.

Tror du att alla problem har en lösning? Då är detta något för dig!
Sten K Johnsons stiftelse delar ut stipendier till nytänkande, gränsöverskridande och samhällsnyttiga personer, organisationer och företag i Skåne.

Har du ett projekt inom bildning, entreprenörskap, litteratur, medicin, musik, teknik eller utbildning som du vill utveckla? Då är det här något för dig!

Förverkliga din idé – sök vårt stipendie

Ansökningsperiod: 18/1 – 15/2 2024

 

Mindre än en vecka kvar tills vi öppnar för ansökningar…!

Vill du göra något som ingen annan gjort?

Då är detta något för dig

Sten K Johnsons stiftelse delar ut stipendier till nytänkande, gränsöverskridande och samhällsnyttiga personer, organisationer och företag i Skåne.

Har du ett projekt inom bildning, entreprenörskap, litteratur, medicin, musik, teknik eller utbildning som du vill utveckla? Då är det här något för dig!

Förverkliga din idé – sök vårt stipendie

Ansökningsperiod: 18/1 – 15/2 2024

www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Nu på torsdag 18/1 öppnar vi för ansökningar!

Tror du på en bättre framtid?

Då är detta något för dig

Sten K Johnsons stiftelse delar ut stipendier till nytänkande, gränsöverskridande och samhällsnyttiga personer, organisationer och företag i Skåne.

Har du ett projekt inom bildning, entreprenörskap, litteratur, medicin, musik, teknik eller utbildning som du vill utveckla? Då är det här något för dig!

Förverkliga din idé – sök vårt stipendie

Ansökningsperiod: 18/1 – 15/2 2024

www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Nu ska alla ha fått besked om beviljat stipendium eller inte

Det blev i år 54 lyckliga stipendiater som kommer att publiceras här på hemsidan den 19/6.

Reportagebok om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

”Min storebror ser ut som en riktig tonåring men inuti är han mycket mindre än mig.”
Maja, 8 år

Mitt projekt handlar om att skriva en reportagebok om hur det är att vara syskon till någon med funktionsnedsättning. Dessa syskon kallas ibland för skuggsyskon eftersom de kan hamna i skuggan av syskonet med funktionsnedsättning. Med den här reportageboken vill jag istället sätta strålkastarna på syskonen och lyfta deras berättelser.

Kristina Hedlund

Snart öppet för ansökningar!

God fortsättning på 2023!

Om precis en vecka öppnar vi årets ansökningsperiod som är mellan den 19/1 kl 15:00 och den 16/2 kl 15:00.

Vi ser fram emot många spännande ansökningar.

Lycka till!

 

 

Bildning
2024

Sömngrupper ”Nyckeln till Akademisk Framgång och Psykisk Hälsa för Ungdomar”

Gita Hedin

Syftet med projektet är att utvärdera om ungdomars deltagande i sömngrupper kan förbättra eller påverka individuell sömnlängd och sömnkvalitet, samt att utvärdera om deltagandet i sömngrupper påverkat skolprestationer och psykiska hälsa.

Bildning
2023

Sömnens betydelse vid hälsa och ohälsa

Pernilla Garmy

Sömnproblem är ett gigantiskt problem, som skapar lidande för individen och kostnader för samhället. Mycket av problemen orsakas av bristande kunskap inom hälso- och sjukvården samt hos allmänheten. Det finns ett stort behov av att sprida information om hur sömnproblem kan avhjälpas. Genom att genomföra konferenser, öppna digitala seminarier och föreläsningar kommer läkare, sjuksköterskor och andra professionella inom hälso- och sjukvården kunna få verktyg för att kunna ge adekvat stöd.

Litteratur
2022

Reportagebok om att vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Kristina Hedlund

Målet med mitt projekt är att ge ut en reportagebok som har fokus på funkissyskon. I boken kommer det att finnas intervjuer med både barn- och vuxensyskon, anhöriga samt personer som möter funkissyskon i sin profession. Reportage, citat och reflektioner kommer blandas med tips och fakta. Målgruppen för reportageboken är självklart funkissyskon och deras anhöriga men också alla som i sin profession eller på annat sätt möter funkissyskon.

Bildning
2024

”Ett eget rum på Skarhults slott, om kvinnors vila genom tiderna”, bok, utställning och intervjuer

Skarhults kulturminne Ideell förening

Projektet syftar till folkbildning kring vila. Skapa kunskap och intresse kring återhämtning. Medelålders kvinnor med fulla kalendrar kan ofta inte svara på vad de gör när de är lediga. Vadå lediga? De är mödrar, döttrar, partners, svärdöttrar, väninnor, kollegor, systrar före det är dags att vila. Målet är att locka till att skapa sig mod att trycka på pausknappen, kunskap kring vad du tjänar på att pusta ut lite och att presentera olika idéer vad man kan göra när man vilar.

Bildning
2023

Bilden av Sverige – hur Wikipedia formar Sverigebilden

Johan Jönsson

Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Genom uppslagsverket formar människor en förståelse för världen. Ändå vet de flesta mycket lite om hur det fungerar – och hur man tänker kring bilder och bildsättning talar de som skriver knappt om själva. Bilden spelar så stor roll för hur vi uppfattar ett ämne – visar bilden på förorten prydlig grönska i juli eller en skräpig gata i november? Att förstå det här är ett viktigt bildningsprojekt och spelar roll för vårt samhälle.

Litteratur
2022

Utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning – tryckstöd

Kjell Stjernholm

En utgivning av boken om att utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning på ett etablerat facklitteraturförlag ökar chansen till både större och rätt spridning. Den blir lättare upptäckt av bibliotek och utbildningsinstitutioner, och vi når en högre kvalitet på själva bokproduktionen än vid egenutgivning. Boken ska fylla det tomrum som finns i hur en ska arbeta för att möjliggöra en övergång till ett yrkesliv för skådespelartalanger med intellektuell funktionsnedsättning.

Bildning
2024

Ljuset, vår spion i rymden – ett folkbildande projekt om grundämnenas uppkomst.

Henrik Hartman

Vi anser det viktigt att ge barn och ungdomar insyn i den vetenskapliga metoden och att uppmuntra till strävan efter vetande. Speciellt i en tid som färgas av ryktesspridning i sociala medier och post truth-fenomenet. Scenkonst och vetenskap är en pedagogisk drömkombo. Att ge röst åt atomerna gör att publiken skapar en relation till dem och gör det roligare att lära. Atomernas dialog med forskaren möjliggör förtydligande av materialet vilket gör det lättare att ta till sig.

Bildning
2023

”Aktiv Fritid – sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättning” 2023

Föreningen Furuboda

Föreningen Furuboda vill med Aktiv Fritid-projektet bidra till en positiv utveckling för 300 unga med funktionsnedsättning så att fler ges konkreta förutsättningar för en aktiv, utvecklande och rolig fritid. På så sätt ges unga med funktionsnedsättning bättre förutsättningar för social gemenskap med vänner och kamrater, större förmåga och bättre förutsättningar för deltagande och delaktighet i samhället samt resurser för bättre fysisk och psykisk hälsa på kort och lång sikt.

Litteratur
2022

Spidda tankar och sammanvävd intelligens. Ansökan om medel för att färdigställa bokmanus.

Anna Jobér

Ett mål med boken är att ge en breddad bild av vad intelligens kan vara där fler förmågor och i det längre fler perspektivet kan inkluderas. Förhoppningsvis breddar boken synen på hur vi tillsammans kan lösa komplexa frågor och problem där så många som möjligt är involverade så att vi tillsammans med andra människor, maskiner, bläckfiskar, bakterier eller vad det nu kan vara kan finna alternativa vägar som öppnar för nya världar.

Bildning
2024

Malmös första textilentreprenörer – historien om bomullstextilindustrins uppkomst och utveckling i Malmö

Institutet för studier i Malmös historia, Malmö Universitet

Syftet med projektet är att undersöka bomullstextilindustrins uppstart och utveckling i Malmö 1850 till 1920, för att synliggöra a) centrala aktörer i processen, b) den roll bomullstextilindustrin spelade i den industriella utvecklingen i Malmö, samt c) hur den processen hänger ihop med en internationell ekonomisk och industriell utveckling. Vi vill tillgängliggöra detta för allmänheten, då vi menar att kännedom om historien är en central del av människors identitet.

Bildning
2023

Artificiell Intelligens (AI) och Intelligenta Agenter (IA)

Charlotte Sennersten

Jag vill kunna ägna tiden åt att kunna sammanställa min och Skåne företags AI kunskap tillsammans med Mobile Heights i bokform. Jag vill göra en inventering av vad företag tänker om AI, hur jag arbetat med AI själv, hur akademin tänker AI och vad studenter ser AI som. Ett AI tidsdokument som jag kan använda in i en AI kurs som kommer bli en fristående kurs som vem som helst kan söka till