Tidiga biomarkörer för upptäck av tjocktarmcancer

Många tjocktarmtumörer upptäcks när tumörcellerna redan har spridit sig i kroppen. Detta leder till att behandlingen blir svårare då sjukdomen ändrar sammansättning och ger upphov till fler komplikationer. Ett icke-invasivt blodprovstest skulle kunna göra stor skillnad, genom att man med hjälp av markörerna kan upptäcka cancern och påbörja behandlingen tidigare. Genom ett förhållandevis billigt och enkelt blodprov kommer man också att kunna testa en större del av befolkningen.