The gut-brain axis in Alzheimer’s Disease

Syftet med projektet är att undersöka kopplingen mellan kost/bär, mikrobiota och effekten på kognition och de patologiska förändringar som är kopplat till Alzheimers sjukdom.
Vi hoppas framförallt att kunna hitta kopplingar till APOE4, som hälften av alla Alzheimerpatienter har och som är ett kolesterolbärande protein. Vi hoppas att kunna hitta nya mekanismer kopplade till APOE4, som skulle kunna exploateras genom dietintervention.