The Cleantech Growth Guide

Projektet är att skriva och få en utbildande bok om miljörelaterade styrmedel utgiven. I storleksordningen femton internationella skribenter kommer att bidra till kapitel i boken. Den röda tråden är hur styrmedel påverkar både miljö och tillväxt. Man ska med andra ord få en inblick i hur olika styrmedel påverkar faktorer som företags, regioners och länders konkurrenskraft, arbetstillfällen och export.