Tapasin och dess reglering av MHC klass I

Projekt syftar till att validera ett fragment av tapasin att användas som ett funktionellt immunmodulerande verktyg specifikt för tumörceller, att antingen användas ensamt eller i kombination med MHC-I-bindande immunogen peptid.