Swedish Fish to Fry

Projektet innebär utveckling av ett skriftligt och prestationsbaserat forum eller plattform för att ta itu med svårigheterna att integreras i det svenska samhället. Det är också en konstruktiv kritik av det svenska utbildningssystemet och ett tydliggörande av de positiva aspekterna för det internationella samfundet som kan möjliggöra för både globala och svenska samhällen att utveckla verktyg och strategier för att förbättra sina system.