Sveriges nästa generations jordbruk: Mot en antibiotikafri, högre djurvälbefinnande och säkrare livsmedelsprodukter, driven av AI

Vår innovation erbjuder alla som är involverade i produktion av djurbaserade livsmedel att producera säkrare livsmedel med bättre djurskydd som uppfyller ökade krav på livsmedelsöppenhet och samtidigt minska kostnaderna. Vår innovation spelar också en roll på samhällsnivå och för att uppfylla Agenda 2030-målen genom att bidra till en mer hållbar och motståndskraftig jordbrukssektor genom minskning av djursjukdomar, samtidigt som vi bidrar till ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk.