Svensk tegeltradition i förvandling: fas 2

Vidareutveckla och utvärdera vårt tegelkoncept som kan användas för hela fasader, delar av fasader, samt i interiörer. Det förnyar användandet av tegel med inriktning på modern arkitektur i linje med skånsk och svensk byggtradition. I förlängningen vill vi engagera en producent för industriell tillverkning, samt med vårt tegelkoncept inspirera och påverka den inhemska byggbranschens aktörer och upphandlare att i högre grad använda och efterfråga tegel av s k svenskt standardformat.