Styrelsebeslut angående stipendieutdelning 2015

Nu har styrelsen fattat beslut om vilka stipendier vi ska dela ut 2015!

Vi fick 580 ansökningar och det har varit väldigt svårt att välja.  Alla lyckliga stipendiater kommer under veckan att få brev med information. Och alla som tyvärr, trots bra projekt,  inte hade lyckan att få stipendium i år, kommer att få information om detta via mail.