README

Läsningen är en av vår tids viktigaste samhälls- och kulturfrågor. README är en konferens och branschöverskridande mötesplats för att diskutera läsrelaterade frågor.

På README möter relevant och banbrytande forskning erfarenheter från skolor och bibliotek och ger en omvärldskoll på den digitala utvecklingen. Konferensen är den 26:e maj, kl. 9-17 på Stadshallen i Lund. README var stipendiat hos oss 2014. Läs mera www.readmelund.com