Stråkkvartettveckan för unga musiker

Syftet med detta projekt är att ge unga stråkmusiker i Skåne en möjlighet att upptäcka och utforska stråkkvartettens värld, med uppmuntran och ledsagning av etablerade och aktivt verksamma stråkkvartettmusiker. Jag känner ett personligt ansvar för att förvalta stråkkvartettkulturen i min hemregion eftersom jag som den enda internationellt yrkesverksamma stråkkvartettmusikern i Sverige har en unik erfarenhet av hur mycket just den här genren kan berika människors liv.