Starta tidskriften Sömn och Hälsa

Sömnbesvär är vanligt i befolkningen – var tredje kvinna och var femte man i Sverige lider av sömnproblem.

I tidskriften sömn och hälsa kommer forskare att dela med sig av populärvetenskapliga sammanfattningar av sina studier och kliniker kommer att beskriva vilka metoden, framför allt icke-farmakologiska, som de använder för att hjälpa patienter med sömnsvårigheter