Språket bortom språket

Språket bortom språket är ett undersökande projekt i publik tappning – ett projekt om musiken i samtalet och om samtalet inom musiken. Genom att skapa ett interdisciplinärt möte i en experimentell kontext där representanter från såväl musik och bildkonst, som från litteratur och forskning tillsammans med publiken som en aktiv part får samtala om och laborera med projektets idéer är förhoppningen att generera en ny förståelse och nyfikenhet på mellanmänsklig kommunikation som konstnärlig resurs – och att därigenom stärka och ge goda exempel på den konstnärliga kompetensens roll i samhällsutvecklingen.