Speximo

Speximo erbjuder teknologi för att stabilisera emulsioner (blandningar av olja och vatten, som finns i livsmedel, kosmetika, färg, läkemedel, etc.) utan att använda ytaktiva kemikalier (ytaktiva ämnen, tensider etc.).