Spatial Audio Workshop

Målet är att utforma en workshop-serie ledd av professionellt kompetenta pedagoger och praktiker som utöver förberedelser genomförs med regelbundna träffar över flera månader och egna uppgifter för deltagarna att lösa i dialog med lärarna/handledarna. Innehållet utformas för att stimulera eget, kreativt skapande och konstnärlig utveckling. Serien riktar sig både till konstnärligt verksamma musiker i allmänhet och studerande vid konstnärliga utbildningar.