Spänningsklämma för konstgjorda vattenkanaler i biomimetiska polymermembran

Omvänd osmos är en vanlig process för avsaltning av vatten och en nyckelteknik för att säkerställa vattenförsörjningen i områden med akut vattenbrist. I denna process separerar ett polymert membran två vattenreservoarer, ett med salt och det andra med färskvatten. Det salta vattnet tvingas att passera under tryck genom det polymera membranet som bara tillåter passage av vattenmolekylen och vattnet kommer att strömma i motsatt riktning mot osmos. Detta projekt kommer att utveckla forskningen inom ett ny nyckelforskningsområde för vattenrening. Dessutom kan studenter utbildas med hjälp av mycket okonventionell experimentell teknik som en spänningsklämma i membranseparationsområdet.