Sorbus Biomedical AB – Utrustning för odling av celler med ökad funktion och applikationspotential

Målet med detta projekt är bildandet av ett innovationsbolag vars fokus är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har fundamentala begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya möjligheter och verktyg, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.